DeQue övervakar fordonsflottan kontinuerligt och larmar om någon av de förinställda parametrarna överskrids. Detta kan vara geografiska begränsningar, hastighetsöverträdelser driftsstörningar eller kollisioner mm.