Vi har ofta en bild av vad vi tror att vårt fordon kostar oss, men hur väl stämmer den bilden, och hur ser verkligheten ut. Viktiga frågor är:

Används fordonen på ett kostnadseffektivt sätt?

Har vi rätt antal fordon?

Har vi rätt typ av fordon?

Hur ser vår resepolicy ut?

Vad har vi för möjligheter till uppföljning?