DeQue hämtar information från bilens OBD2, vilket är detsamma som din verkstad använder för att läsa felkoder. Med hjälp av detta kan vi rapportera avvikelser och i ett tidigt skede avhjälpa fel innan de orsakat driftstörningar och kostnader. Du kan dessutom lämna en felanmälan till verkstaden.