Ett ekonomiskt körsätt reducerar era bränslekostnader högst avsevärt, men även andra kostnader är tydligt kopplat till detta så som däckslitage, bromsar och försäkringsskador mm. Av stor vikt  är också den minskade miljöbelastning som detta innebär.