Med hjälp av DeQue kan du följa upp ditt arbete och kontrollera att allt är utfört och att du har kommit ihåg att fakturera alla dina timmar och det material du använt.