Större upphandlingar kräver det och ditt företag har mycket att tjäna på att föra en arbetsdagbok. Med denna kan du följa upp ditt arbete för att se att inget missas för debitering. Det är också ett mycket bra uppföljningsverktyg för att kontrollera din arbetsdag och ditt arbetssätt. I arbetsdagboken finns en enkel kalkyl för beräkning av din arbetsintäkt kontra dina kostnader.