Deviaq erbjuder system för effektiv hantering av fordon för privata och offentliga verksamheter. Genom planering, styrning, övervakning leder våra tjänster till sänkta driftskostnader samt effektivare logistik- och informationsflöden.

Dessutom bidrar det till en minskad miljöbelastning och ett hållbart samhälle.