Systemet dokumenterar din fordonsflotta så att du kan följa händelserna och fordonen i realtid, men också historiskt för uppföljning och analys. Du följer fordonen på vår site www.deque.se. När du loggar in får du snabbt och överskådligt en bild av fordonsflottan.

I och med att enheten integreras med fordonet är den att betrakta som en juridisk enhet. Enheten läser ut vin-koden, vilket är bilens identitet och kan inte kopplas ur utan att detta registreras. Detta gör att du alltid kan styrka din dokumentation ur ett juridiskt perspektiv.

Med DeQue får du ett kompetent analys och administrationsverktyg som kan hjälpa dig att spara mycket pengar och arbete. Du kan dessutom ta fram miljödeklaration vilket i många fall är ett krav, eller i varje fall en stor fördel i en upphandlings/konkurrenssituation.

Med DeQue kan du övervaka och analysera alla de händelser som är knutna till fordonen i din verksamhet.

DeQue hämtar mätarställningen från fordonet, vilket är den referens skattemyndigheten använder. Ett system som inte gör detta ger heller inte rätt information.