Deviaq erbjuder system för effektiv hantering av fordon för privata & offentliga verksamheter.
Genom planering, styrning & övervakning leder våra tjänster till sänkta driftkostnader samt effektivare logistik- & informationsflöden.
Dessutom bidrar det till en minskad miljöbelastning & ett hållbart samhälle