Våra tjänster

Deviaq är ett bolag med lång, gedigen och evidensbaserad kunskap inom fleetmanagement. Vår verksamhet vilar på FN’s globala mål vad gäller ekonomisk hållbarhet och minskad klimatpåverkan. Vår ambition är att alltid erbjuda relevanta tjänster till våra kunder som är till nytta i deras strävan att uppfylla sina ekonomiska mål och miljömål. Våra tjänster och system är också utvecklade för att ge relevant och korrekt beslutsunderlag och utgöra en del kvalitetsledningssystem.

Våra kunder finns inom såväl näringslivet som offentlig sektor.