Vilka är vi?

Deviaq är ett bolag med lång, gedigen och evidensbaserad kunskap inom fleetmanagement.
Vår verksamhet vilar på FN’s globala mål vad gäller ekonomisk hållbarhet och minskad klimatpåverkan. Vår ambition är att alltid erbjuda relevanta tjänster till våra kunder som är till nytta i deras strävan att uppfylla sina ekonomiska mål och miljömål. Våra tjänster och system är också utvecklade för att ge relevant och korrekt beslutsunderlag och utgöra en del kvalitetsledningssystem. Våra kunder finns inom såväl näringslivet som offentlig sektor.

Deviaq tilldelades 2021 regionens Miljöteknikpris med motiveringen: 

”Årets miljöteknikprofil erbjuder ett komplett mobilitetsledningssystem för effektiv hantering av fordon. Med denna tjänst bidrar de till att deras kunder skapar effektivare logistik- och informationsflöden,vilket resulterar i ett minskat miljöavtryck. Med Deviaqs tjänster hjälps vi åt att bygga en hållbar utveckling.”

Bakom utnämningen står Cleantech Östergötland, Avdelningen för Industriell miljöteknik vid Linköpings universitet samt Almi Företagspartner.